Latvijas Rakstnieku savienība piedalās Eiropas Autoru padomes ikgadējā Ģenerālajā asamblejā

3.-4. jūnijā Latvijas Rakstnieku savienību Eiropas Autoru padomes (EWC) Ģenerālajā asamblejā pārstāvēja LRS valdes locekle Inga Žolude. Ikgadējā EWC Ģenerālā asambleja norisinājās Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, un to organizēja Baltkrievijas nevalstiskā Rakstnieku savienība, kas ideoloģiskā režīma un cenzūras dēļ nesaņem valstisko atbalstu un kuras 467 biedriem liegta iespēja tikt publicētiem valsts izdevniecībās, kā arī viņu grāmatas liegts izplatīt valsts grāmatnīcu tīklos, viņu literārās uzstāšanās liegts organizēt valsts iestādēs un bibliotēkās. Viena no šīs rakstnieku savienības biedrēm ir arī Nobela prēmijas literatūrā laureāte Svetlana Aleksejeviča. EWC Ģenerālās asamblejas laikā EWC biedru organizāciju pārstāvji pauda atbalstu Baltkrievijas nevalstiskajai Rakstnieku savienībai un izteica nodomu turpmākam atbalstam, lai veicinātu šo autoru darbu apriti Eiropas līmenī un iestātos par vārda un izteiksmes brīvību. Latvijas Rakstnieku savienība veidos turpmāku sadarbību ar Baltkrievijas nevalstisko Rakstnieku savienību savstarpējai literatūras un kultūras apmaiņai un autoru mobilitātei.

LRS dalību starptautiskās literārās organizācijās un to sanāksmēs atbalsta VKKF.

Līdzīgas ziņas