Tiekas triju Baltijas valstu Rakstnieku savienības

Oktobra sākumā projektā “Baltijas valstu Rakstnieku savienību sadarbības tīkls”, kas tiek īstenots, pateicoties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” piešķirtajam finansējumam un VKKF līdzfinansējumam projektā “Baltijas valstu literārā sadarbība: simtgades konteksts un jauni izaicinājumi“, Latvijas Rakstnieku savienības un Igaunijas Rakstnieku savienības pārstāvji apmeklēja Lietuvas Rakstnieku savienību Viļņā, iepazinās ar tās struktūrvienībām, tikās ar autoriem, tulkotājiem, izdevējiem, medijiem, lai pārrunātu turpmākas sadarbības ieceres. Kā arī apmkelēja Dzejas festivālu Druskininkos.

Sadarbības projekts tika izveidots, lai veicinātu Baltijas valstu literāro apmaiņu, tajā skaitā izstrādājot vienotu stratēģiju Baltijas valstu literāro darbu popularizēšanai, tulkošanai un izplatības veicināšanai Baltijas valstīs, kā arī lai veicinātu jaunas tulkotāju paaudzes piesaisti un lai izstrādātu vienotu nostāju kultūrpolitikas jautājumos attiecībā uz Baltijas valstu kultūras apmaiņu literatūras jomā.

Nākamā projekta sanāksme norisināsies Rīgā, 2018. g. decembrī.

Līdzīgas ziņas