MATRIS LINGUA (programma)

No 5. līdz 9. novembrim Latvijas Rakstnieku savienībā notiks gadskārtējais seminārs autoriem, kas raksta vai tulko darbus krievu valodā „MATRIS LINGUA”

Seminārs notiks ar LR Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu un visi interesenti to var apmeklēt bez maksas.

SEMINĀRA PROGRAMMA

Pirmdiena, 5. novembris

10:30 – S. Moreino lingvistikas meistardarbnīca.

13:30 – Dmitrijs Dragiļevs „Mūzika un teksts: vista un olas./Mузыка и слова: курица и яйца.”

15:30 – Lasījumi un recenzēšana. Autori-dalībnieki: Elīna Smoļaka, Valērija Mizgare, Artjoms Mališevs, Maksims Jakušins. Recenzenti: Dmitrijs Dragilevs, Sergejs Moreino, Vija Laganovska.

Otrdiena, 6. novembris

10:30 – S. Moreino lingvistikas meistardarbnīca.

13:30 – Dmitrijs Kuzmins „Vārds un mēs. Kas noteikti ir jālasa?/Слово и мы. Что обязательно читать?”

15:30 – Lasījumi un recenzēšana. Autori-dalībnieki: Jaroslava Govorova, Karina Falkenšteina, Anna Judina, Olga Ničeporuka. Recenzenti: Dmitrijs Kuzmins, Sergejs Moreino, Vija Laganovska.

Trešdiena, 7. novembris

10:30 – S. Moreino lingvistikas meistardarbnīca.

13:30 – Aleksandra Podasinovska „Laiks un valoda. Vārda industrija./Язык и время. Индустрия слова.”

15:30 – Lasījumi un recenzēšana. Autori-dalībnieki: Elza Dobčina,

Diāna Piskuna, Arnolds Ščuskis. Recenzenti: Aleksandra Podasinovska, Sergejs Moreino, Kristaps Vecgrāvis.

Ceturtdiena, 8. novembris

10:30 – S. Moreino lingvistikas meistardarbnīca.

13:30 – Viesturs Vecgrāvis „Kas latviešu literatūrā tulkojams?/Kого переводить?”

15:30 – Lasījumi un recenzēšana. Autori-dalībnieki: Evita Hofmane, Lelde Jauja, Alesja Loseva. Recenzenti: Viesturs Vecgrāvis, Sergejs Moreino, Vija Laganovska.

Piektdiena, 9. novembris

10:30 – S. Moreino lingvistikas meistardarbnīca.

13:30 – Vasilijs Karasjovs „Valoda, jauni paņēmieni un metodes./Язык, новые подходы и методы.”

15:30 – Lasījumi un recenzēšana. Autori-dalībnieki: Ņikita Molčanovs, Maksims Molčanovs,

Aleksandrs Kucko. Recenzenti: Vasilijs Karasjovs, Sergejs Moreino, Vija Laganovska.

Līdzīgas ziņas