Matris Lingua

Matris Lingua

Visu vecumu iesācēji autori, kas raksta dzeju, prozu vai dramaturģiju savā dzimtajā valodā
(krievu, baltkrievu, poļu u.c.), kā arī vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību,
tiek aicināti piedalīties konkursa Matris Lingua („Mātes valoda”).

Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uz semināru, kas notiks no 2019. gada 7 – 11. oktobrim
un kura laikā būs iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem
dzirdēt savu darbu vērtējumu kā arī ņemt dalību meistardarbnīcā
un klausīties lekcijas par svarīgiem literārā darba jautājumiem.

Konkursam iesniedzamie darbi ir jāsaglabā vienā Word dokumentā un jānosūta uz e-pastu:
matrislingua@inbox.lv
Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi un kontaktinformācija.

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2019. GADA 27. SEPTEMBRIS.

Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība
un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs
un atbalsta LR Kultūras ministrija.

Koordinatori: Vija Laganovska un Sergejs Moreino

*

Начинающие авторы любого возраста, пишущие стихи, прозу или пьесы на родном языке
(русском, белорусском, польском и др.) и желающие совершенствовать свое мастерство,
приглашаются к участию в конкурсе Matris Lingua («Родной язык»).

Победители конкурса станут участниками семинара во второй половине

(7 – 11) октября 2019, в рамках которого работы победителей будут оценены опытными писателями, переводчиками и литературными критиками.
Авторы примут участие в работе мастер-класса и смогут прослушать лекции,
посвященные актуальным вопросам литературы.

Представляемые на конкурс работы должны быть сохранены в одном документе Word
и высланы на электронный адрес:
matrislingua@inbox.lv
К тексту необходимо приложить сведения об авторе и контактную информацию.

СРОК ПОДАЧИ РАБОТ – ДО 27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.

Семинар проводит Союз писателей Латвии
при содействии Министерства культуры Латвийской Республики.

Координаторы: Вия Лагановска, Сергей Морейно

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Lasām kopā ar Eiropu Publicēts: 22. March, 2024