Klajā laists žurnāla Domuzīme rudens numurs

Klajā laists žurnāla Domuzīme rudens numurs

Iznācis literatūras, publicistikas un vēstures žurnāla Domuzīme šā gada trešais numurs.

Tā 80 lappusēs lasāma Gunta Bereļa, Ineses Zanderes un Egīla Ventera proza, kā arī igauņu rakstnieces Mārjas Kangro stāsts “Latvijas karogs” Maimas Grīnbergas tulkojumā. Klasikas rubrikā – Augusta Milta eseja “Atmiņa un sirdsapziņa”.

Vēl žurnālā iepazīstama jaunākā Ivetas Šimkus, Sandras Ratnieces un Eduarda Aivara dzeja, kā arī Guntara Godiņa atdzejotā somu dzejnieces Heli Lāksonenas dzejoļu kopa.

Rakstniece Inga Ābele dalās iespaidos par savu un Gundegas Repšes braucienu uz Šveici.

Numura intervija – ar literatūrzinātnieci Māru Gruduli, senākās latviešu literatūras vēstures posma pētnieci.

Recenzijas par iznākušajām grāmatām uzrakstījuši Andris Šuvajevs, Liāna Langa, Sigita Kušnere, Anda Baklāne, Anita Rožkalne, Aivars Stranga, Arnis Koroševskis.

Apaļā galda sarunā par humanitāro zinātņu krīzi Latvijā un tās ietekmi uz sabiedrību piedalās Latvijas augstskolu mācībspēki Zanda Gūtmane, Didzis Bērziņš, Artis Svece, Rūta Muktupāvela un Jānis Vādons, kā arī LU emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane.

Vēstures rubrikā lasāms Paula Daijas apcerējums par herhūtieša G.H. Loskīla mūža gaitām no Kurzemes līdz Pensilvānijai un Janas Dreimanes raksts par Latvijas kultūras mantojumu reihsleitera Rozenberga štāba dzirnavās nacistu varas gados.

Žurnāla vāka autors ir mākslinieks Krišs Salmanis. Žurnālu ilustrējuši mākslinieki Agate Lielpētere, Aleksandra Runde, Lote Vilma Vītiņa, Rebeka Lukošus, Anna Zvaigzne.

“Domuzīmes” galvenā redaktore Rudīte Kalpiņa, literatūras nodaļas redaktors Jānis Vādons, vēstures nodaļas redaktors Mārtiņš Mintaurs, māksliniece Sarmīte Māliņa. 

Nākamais žurnāla numurs iznāks decembrī. Arī 2020. gadā par VKKF piešķirto finansējumu iznāks četri žurnāla numuri.

Gan jaunais, gan iepriekšējie žurnāla numuri elektroniski lasāmi las.am un https://ir.lv/abonesana/ir-domuzime/

Abonēt žurnālu iespējams Latvijas pastā vai https://ir.lv/abonesana/ir-domuzime/

Papildu informācija:
Rudīte Kalpiņa, 29207937

Līdzīgas ziņas