Mūžībā aizgājis akadēmiķis Jānis Stradiņš

No Latvijas Zinātņu akadēmijas saņemta sēru vēsts. Piektdien, 29. novembrī, mūžībā aizgājis LZA īstenais loceklis, bijušais LZA prezidents, LZA Senāta vadītājs Dr.habil.chem., Dr.h.c.hist Jānis Stradiņš (10.12.1933. – 29.11.2019). Viņš bija unikāla personība 20./21. gadsimta Latvijas sabiedriskajā dzīvē un zinātnē, viens no Atmodas idejiskajiem veicinātājiem.

Līdzās panākumiem zinātnē, kas bija nozīmīgākā akadēmiķa dzīves daļa, kurai uzticīgs viņš palika līdz sava mūža beigām, Jānis Stradiņš bija arī Latvijas Rakstnieku savienības biedrs. Viņa nopelnu pūrā tiks pieminēta arī 1988. gada 23. martā Latvijas Rakstnieku savienībā izveidotā staļinisma ļaundarību apzināšanas komisija, kura darbojās Jāņa Stradiņa vadībā.

Latvijas Rakstnieku savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa Stradiņa tuviniekiem, Latvijas zinātnei un sabiedrībai.

(Informācija par iespējām atvadīties no akadēmiķa Jāņa Stradiņa tiks papildināta.) 

Līdzīgas ziņas