AKKA/LAA padomes aicinājums Ministru kabinetam un Kultūras ministrijai

4597 Latvijas autoru vārdā AKKA/LAA aicina LR Ministru kabinetu un Kultūras ministriju iedziļināties un izprast sekas, ko COVID-19 krīze un ar to saistītais valdības pieņemtais lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu var izraisīt attiecībā uz kultūras nozari un tajā nodarbinātajiem autoriem.

Mēs pamatoti uzskatām, ka regulāro autoratlīdzību un blakustiesību maksājumi nevar kalpot par iemeslu, lai kādam no autoriem nepiešķirtu dīkstāves pabalstu vai liegtu iespēju pieteikties kādam citam valsts paredzētajam atbalsta veidam.

Autoru profesionālās darbības jomas un ar to saistīto ienākumu ierobežojumi paredzami uz nenoteiktu laiku. Valdības lēmumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir ietverti aizliegumi organizēt jebkādus publiskus pasākumus, ierobežojumi attiecībā uz kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citām atpūtas vietām, tāpat arī tirdzniecības vietām. Minētie ierobežojumi ir spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim, bet jau šobrīd prognozējama šā termiņa pagarināšana. AKKA/LAA paredz, ka jomās, kurās stājušies spēkā ierobežojumi, autoru ieņēmumi ievērojami kritīsies.

Lielākajai daļai AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru autoratlīdzības saņemšana no AKKA/LAA nav primārais iztikas avots. AKKA/LAA izmaksāto autoratlīdzību 2019. gadā un 2020. gada pirmajos trīs mēnešos vidēji ir saņēmušas 875 personas, vidēji 95 EUR mēnesī. 91% saņēmēju mēneša vidējā atlīdzība ir mazāka par 200 EUR. Lielākā daļa AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru par savu darbu izmantošanu no biedrības saņem atlīdzību, kura gada ietvaros nepārsniedz 700 eiro (2019. gadā aptuveni 3500 AKKA/LAA pārstāvēto Latvijas autoru visa gada laikā no AKKA/LAA saņēma summu, kas nepārsniedza 700 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Šobrīd aprēķinātā un izmaksātā autortiesību un blakustiesību atlīdzība par iepriekšējiem periodiem neatspoguļo autoru un izpildītāju šābrīža ienākumus. AKKA/LAA gadījumā ārkārtējās situācijas ietekme var izpausties arī ar viena vai vairāku mēnešu nobīdi, jo konkrētajā mēnesī autori faktiski saņem autoratlīdzību par savu darbu izmantojumu iepriekšējos periodos, t.i., pēc tam, kad autoru darbu izmantotāji ir samaksājuši attiecīgo atlīdzību licences maksas veidā un tā ir sadalīta un izmaksāta attiecīgajiem autoriem.

Aicinām Ministru kabinetu un Kultūras ministriju neizslēgt autoratlīdzības un blakustiesību maksājumu saņēmējus no dīkstāves pabalsta pretendentu loka.

AKKA/LAA padome:

Valdis Muktupāvels, Lauris Gundars, Ingus Ulmanis, Kārlis Lācis, Arvīds Mūrnieks, Kārlis Kazāks, Mārtiņš Brauns, Jānis Holšteins-Upmanis, Valdis Rūmnieks.

Līdzīgas ziņas