Valsts palīdz Latvijas Rakstnieku savienībai COVID krīzes apstākļos

Latvijas Rakstnieku savienība augustā sākusi īstenot projektus, kas ir finanšu piešķīrums «no valsts budžeta programmas 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 75 000,00 euro (septiņdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam”, Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojuma Nr.339 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.2.punktu, Finanšu ministrijas 2020.gada 13.jūlija rīkojuma Nr.251 „Par līdzekļu piešķiršanu” 1.2.punktu un valsts budžeta apakšprogrammas 19.07.00 „Mākslas un literatūra” finanšu līdzekļu sadales komisijas 2020.gada 15.jūlija sēdes protokolu Nr.7, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto seku ietekmi uz kultūras nozari un veicinātu kultūras piedāvājuma attīstīšanu, un konkrēti, literāro rezidenču programmas īstenošanai, tai skaitā profesionālās kapacitātes veicināšanas semināru un meistarklašu jaunajiem literātiem nodrošināšanai un Baltijas Asamblejas literatūras balvu ieguvušo literāro darbu tulkojumu sērijas izdošanas uzsākšanai.» Finanšu piešķīrums bija iespējams, pateicoties kultūras ministra Naura Puntuļa palīdzībai.

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Lasām kopā ar Eiropu Publicēts: 22. March, 2024