Par Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbu izdošanu

Latvijas Rakstnieku savienība augustā sākusi darbus, lai 2020. gadā izdotu trīs Baltijas Asamblejas balvas literatūrā ieguvēju darbus latviešu valodā.  Tas kļuvis iespējams, pateicoties  Kultūras ministrijas atbalstam un no valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtajiem līdzekļiem. Noris darbs pie autortiesību jautājumu sakārtošanas. Ir izvēlēti trīs autori, panākta vienošanās ar tulkotājiem, atdzejotājiem, redaktoriem un autortiesību turētājiem. Notiek līgumu sagatavošana. Autoru vārdi publiski tiks izziņoti pēc visu nepieciešamo līgumu parakstīšanas. Tulkojamie Baltijas asamblejas balvas laureātu darbi būs nekomerciāli ar augstu pievienoto kultūras vērtību.

Līdzīgas ziņas