Noslēdzies jumta un tereses remonts

Oktobrī Dubultu Rakstnieku mājā pabeigts otrā stāva terases un zem tā esošā jumta remonts.

Sākotnēji tika lemts veikt nomainīt laika zoba skarto terasi, jo tās ekspluatācija vairs nebija droša, un daļa tās elementu – satrunējuši. Tomēr, sākot remontdarbus, atklājās, ka zem terases esošais jumts ir jāmaina pilnībā un tas nav atliekams uz vēlāku laiku. Kopējas darbu izmaksas  ar PVN ir 13 749,33 eiro.  Tās 61% apmērā (8 321,74 eiro) tika segtas no  Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līguma Nr.2.5.-11-630 ietvaros.  Atlikušo daļu 39% (5 427,59 eiro) Latvijas Rakstnieku savienība sedza no saviem līdzekļiem. Remontdarbi notika būvuzrauga uzraudzībā, to veicējs SIA “Monteva” tika izvēlēts aptaujas rezultātā, pēc attiecīga līguma noslēgšanas.

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Lasām kopā ar Eiropu Publicēts: 22. March, 2024