Kultūras ministra vēstule Latvijas Rakstnieku savienībai

Par autoratlīdzību regulējuma reformu

Kultūras ministrija, sadarbojoties ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju, ir izvērtējusi biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” 2020.gada 16.oktobra kolektīvo vēstuli un 2020.gada 22.oktobra vēstuli Nr.2-04/111 par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kā arī biedrības “Latvijas Radošo savienība” 2020.gada 27.oktobra kolektīvo vēstuli Nr.27.10.2020-1 par neatrisinātajiem jautājumiem autoratlīdzību regulējuma reformā.

Vispirms vēlos pateikties par jūsu aktivitāti un būtisko ieguldījumu autoratlīdzību regulējuma uzlabošanā, t.sk. konkrētiem ierosinājumiem attiecībā uz Ministru prezidenta apstiprinātajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas tika iesniegti Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (ar biedrības “Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija” 2020.gada 20.oktobra vēstuli Nr.6_2020 un biedrības “Latvijas Mākslinieku savienība” 2020.gada 29.oktobra vēstuli Nr.2-04/114).

Informēju, ka 2020.gada 27.novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuros pēc iespējas ņemti vērā jūsu iesniegtie grozījumu priekšlikumi.

Konkrētāk, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir saglabāta iespēja t.s. aktīvo autoratlīdzību saņēmējiem piemērot nosacītos (iepriekš – attaisnotos) izdevumus 25% vai 50% apmērā atkarībā no autora darba vai izpildījuma veida. Autoru darbus un izpildījumus, uz kuriem attiecinās nosacītos izdevumus, precizēs Ministru kabinets.

Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (20.4 panta 11. daļā) ir paredzētas tiesības pašnodarbinātajam, kurš ieguvis radošās personas statusu, lūgt finanšu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda Radošo personu atbalsta pasākumu programmā minimālo obligāto iemaksu veikšanai. Līdz ar to tuvākajā laikā plānots izstrādāt grozījumus Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā, lai papildinātu pieļaujamo atbalsta pasākumu sarakstu ar iepriekš norādīto atbalsta veidu (t.i. – atbalstu minimālo sociālo iemaksu veikšanai).

Visbeidzot, 2020.gada 2.decembrī Saeima pieņēma likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam”, ar kuru rezervēts finansējums 1 700 000 euro apmērā radošo personu atbalsta programmas īstenošanai (sk. likuma 58. pantu). Minētais finansējums tiks pārdalīts Kultūras ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets būs apstiprinājis kārtību, kādā kultūras un mediju nozarei tiek sniegts atbalsts nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai saistībā ar radošo personu nodarbināšanu, kā arī kritērijus, kurus ņems vērā, īstenojot atbalsta piešķiršanu.

Kultūras ministrs             (paraksts*)                       N. Puntulis

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Aicinām atzīmēt autoru dienu! Publicēts: 29. February, 2024
Jaunumi Izsludināta Pārstāvju sapulce Publicēts: 26. February, 2024