Mūžībā aizgājusi Astrīda Aļķe

Astrīda Aļķe

Mūžībā aizgājusi pazīstamā literatūrkritiķe Astrīda Alķe (11.06.1937 – 08.12.2020).

Astrīda Aļķe beigusi  LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti. Viņas darba gaitas ilgus gadus bija saistītas Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzeju un Mākslas darbinieku nama bibliotēku.

Astrīda Aļķe latviešu literatūrkritikā ienāca 20. gadsimta 60. gados. Viņas pirmā publikācija – par vācu rakstnieka Hansa Falladas romānu Starp vilkiem (1962). Astrīda Aļķe pamatā rakstīja par prozu, raksti nereti bija ar socioloģisku un publicistisku ievirzi. Daļa no tiem tikuši apkopoti grāmatā …saprast sevi un pasauli (1984). Astrīda Aļķe  sastādījusi fotoalbumu Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis (1971). Astrīda Aļķe daudz darījusi izcilā latviešu operdziedoņa Marisa Vētras piemiņas iemūžināšanā. Viņa sarakstījusi pēcvārdus Marisa Vētras atmiņu grāmatām Karaļa viesi (1992) un Rīga toreiz… (1994), kā arī grāmatu Rīgas bruņinieks Mariss Vētra (2001).

Latvijas Rakstnieku savienība izsaka līdzjūtību Astrīdas Aļķes tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.

Informācija tiks papildināta.

Līdzīgas ziņas