Mūžībā aizgājis Modris Zihmanis

93 gadu vecumā no dzīves šķīries latviešu nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, nacionālais partizāns, dzejnieks  Modris Zihmanis (1927.1.12. – 2021.8.03).

Modra Zihmaņa dzīves  ceļš sarežģīts un traģisks  –  dzimis Tērvetes pagasta Lāčplēšos, 1943. gadā iestājies Jelgavas valsts tehnikumā, 1948.gadā iekļāvies Latvijas Nacionālo partizānu apvienībā.  Modris Zihmanis  –  pēdējais no apvienotās latviešu-lietuviešu Īles mežabrāļu grupas vīriem.
«1949. gada 17. marta rītā bunkuru aplenca čekas karaspēks, pēcpusdienā bunkuru uzspridzināja un aizdedzināja. Sekoja čeka, cietums, kara tribunāls, nāvessodus aizvietoja ar 25 ieslodzījuma gadiem», tā Modris Zihmanis raksta savās atmiņās.

Lēģeros pārciests pazemojums, izsūtījumā pavadīti gadi, tāda bija komunistiskā režīma samaksa par mīlestību pret Latviju. Dzejnieks par brīvību un patriotismu runāja visu mūžu –  Latvijas vārds allaž izskanēja sarunās ar draugiem, kolēģiem, domubiedriem, jauniešiem. Patriotiska dzeja, liriska noskaņa, jauneklīgums, drastiskums literārajos darbos, sirsnība, degsme, erudīcija un humora izjūta, talants mīlēt cilvēkus, vitalitāte, noteiktība vārdos un darbos, tādu atcerēsimies cilvēku, kura mūžs ilgus gadus saistīts ar Liepāju, vietu, kur tapušas prozas un dzejas grāmatas, apceres, hronika par nodzīvoto dzīvi, pretošanos ļaunuma varai. Tikai Atmodas laikam sākoties,  Modris Zihmanis varēja publicēties, līdz tam ceļš literatūrā bija slēgts. Pirmā publikācija laikrakstā “Liepājas vārds” 1989. 22.XII   –  tēlojumi “Eglīte važās” un “Jaunais gads”.

Izdoti vairāki  dzejoļu krājumi «No manas asinsgrupas» (1995), «Tēvzemei un jaunībai» (2000), dzejas izlase «No mīlestības pergamentiem» (1997), stāsti un atmiņas «Nemesīdas gūstā» (1998), romāni «Nāves Paradīzē» (2003), «Jensenu pils noslēpums» (2004), «Bandu bērns» (2007), bilingvāls dzejas krājums  «Sibirischer Hardrock/Sibīrijas smagais roks» (2009). Latvijas Rakstnieku savienībā grāmatu autors uzņemts 1994. gadā.

Modris Zihmanis ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, Liepājas 2007. gada Gada liepājnieks, saņēmis  Latvijas Valsts Aizsardzības fonda Goda zīmi  «Lāčplēsis», Latvijas Republikas aizsardzības ministra apbalvojumu  «Atzinības Goda Zīme», medaļu  «Zemessardzei 15 gadi», Barikāžu dalībnieka medaļu, Aizsardzības ministrijas piešķirto Goda rakstu pateicībā par Tēvzemes mīlestību un ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā un Igaunijas Aizsardzības spēku komandiera brigādes ģenerāļa Riho Terrasa piemiņas balvu.

Apbalvojumiem dāsns bija Latvijas simtgades gads, par nopelniem Latvijas brīvības un neatkarības ideālu nostiprināšanā sabiedrībā, kā arī par devumu dzejā, prozā un publicistikā, atspoguļojot cilvēku un tēvzemes mīlestību, Liepājas dome 2018. gada pavasarī Modrim Zihmanim piešķīra titulu « Goda liepājnieks» . Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2018. gada 18. oktobrī  nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Viestura ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, nacionālo partizānu, dzejnieku un publicistu Modri Zihmani.

Modris Zihmanis allaž paliks atmiņā kā labestīgs, pašironisks, apveltīts ar dziļu inteliģenci dzīves dārznieks, vieds cilvēks, kura skaistuma izjūta tikusi katram ziedam un cilvēkam. Tēvzemes mīlestība un garīgums sapludināts cilvēkus vienojošā mīlestībā, maigi sūrā dzejas motīvā:

un tas nekas

ja izlolotai rozei

par agru pieskāries

kā bērniņš bass

ja tikai tici savai pilnai lozei —

lai ērkšķi dur

tas nav nekas

Lai viegls ceļš Mūžībā!

Atvadīšanās no Modra Zihmaņa pandēmijas apstākļos notiks šaurā tuvinieku un draugu lokā.

LRS vārdā, Sandra VenskoLīdzīgas ziņas