Mūžībā aizgājusi Irina Cigaļska

Mūžībā aizgājusi pazīstamā Latvijas krievu rakstniece, dzejniece, tulkotāja, atdzejotāja Irina Cigaļska (18.05.1939 – 20.03 2021). Viņa bija viens no mūsu tiltiem saskarsmē ar krievu literatūru un kultūru.

Dzimusi Maskavā, Irina Cigaļska kopš bērnības dzīvoja Rīgā, dziļi iesakņojoties Latvijas kultūrā. Viņas vīrs bija pazīstamais dzejnieks Imants Auziņš, bet meitas ir dzejniece Anna Auziņa, tulkotāja un dzejniece  Irēna Auziņa. Pēdējos gados Irina Cigaļska kopa un loloja gadagrāmatu Рижский альманах (Rīgas Almanahs). Viņa tulkojusi krieviski Vizmas Belševicas Billi un īsprozu, Anitas Liepas Ekshumāciju un Dainas Avotiņas garstāstus, kas izdoti grāmatās. Arī  Aleksandra Grīna un Jāņa Jaunsudrabiņa romānu fragmentus, daudzu latviešu autoru stāstus, kas publicēti Krievijas literārajā presē.

Kā tulkotāja un komentāru autore Irina Cigaļska piedalījusies latviešu klasiskās un mūsdienu dzejas antoloģiju, izlašu un krājumu sagatavošanā Austrumeiropas valstīm (Rainis, Čaks, O. Vācietis, V. Belševica, V. Ļūdēns, M. Čaklais u. c.). Latvijā un citu zemju presē publicēti desmitiem apceru par latviešu literatūru, par Latvijas krievu rakstniekiem. Vairākus gadu desmitus Irina Cigaļska tulkojusi Maskavas izdevumiem kritiskus rakstus un esejas par latviešu rakstniekiem, par latviešu literatūru. Daļa šo rakstu publicēta arī Armēnijā, Ukrainā un citur. Par šo sniegumu 2003. gadā viņa saņēma Starptautiskās rakstnieku un publicistu asociācijas diplomu kā labākā 2002. gada tulkotāja.

Irina Cigaļska arī pati bija ražīga autore – sarakstījusi stāstu krājumu Оглашенная (Uzsaukta); esejas un atmiņu tēlojumus Все судьбы трагические (Visi likteņi ir traģiski); Рижский бродвей (Rīgas Brodveja); Полдневный жар (Pusdienas tveice); Трава и камни (Zāle un akmeņi); dzejas un atdzejas krājumu Ritmi, dzeju un stāstu grāmatu Kennst du das Land…

Pandēmijas laikā pieminēsim Irinas Cigaļskas mūžu ar klusuma mirkli un iedegtu svecīti.

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem un talanta cienītājiem.

LRS priekšsēdētājs Arno Jundze

Līdzīgas ziņas