Mūžībā aizgājis Andrejs Migla

Aizgājis talantīgs rakstnieks, režisors un nerimtīgu kultūras sarīkojumu organizators Andrejs Migla (1940. g. 30.XI – 2021. g. 12.V), kuru 7 mēnešu vecumā izsūtīja uz Sibīrijas plašumiem (1941. g. 14. jūnijā).

Beidzis Latvijas Valsts konservatorijas teātra fakultāti (1963), LU Filoloģijas fakultātes maģistrantūru (1998). Andrejs paliks kultūras vēsturē kā pirmā rokmūzikla iestudētājs un dramatizētājs (“Princis un ubaga zēns”, 1968; grāmatā – 1992); desmiti iestudējumu Liepājas teātrī (1964–1975). Ilggadīgi Andrejs saistījās ar Latvijas Radioteātri (1975–1994; ar pārtraukumu): R. Konnela “Visbīstamākais medījums” (1980); E. Hemingveja “Kam skanēs zvans” (1981); L. Brieža “Čabatiņš no Dūdeļciema” (pēc S. Vangeli, 1985); J. Janševska “Mežvidus ļaudis” (1986); I. Liniņa, A. Miglas “Mazais ūdensvīriņš” (pēc O. Preislera, 1989); J. Zvirgzdiņa “Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu” (1989); A. Grīna “Dvēseļu putenis” (1989); A. Apses “Klosterkalns” (1990); K. Skalbes “Jūras vārava” (1992); A. Muntes “Stāsts par Sanmikelu” (1993); E. H. Porteres “Pollianna” (1994) u. c.

Kopējā sadarbība ar Andreju sākās 1972. gadā, kad Andrejs iestudēja Liepājas teātrī V. Rūmnieka un M. Līcītes lugu “Brēmenes muzikanti”. 80.–90. gados kopā sarakstītas savs desmits lugu, kuru vidū – “Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš” (1988) – par Raini Panevēžas cietumā; “Sveču valsis jūnijā” (1995) – par 1941. gada 14. jūnija notikumiem Latvijā, kā arī trīs pasaku lugas – “Runcis zābakos”, “Attapīgais pastarītis”, “Ziemassvētki Rūķu zemē” (apvienotas grāmatā, 1995). 1980. gadu beigās sākām strādāt pie “Kuršu vikingiem” – pirmā vēsturiskā romāna (1998), kurš 18 sērijās I. Skrastiņa iestudējumā daudzreiz skan radio – kopš 2002. gada rudens. Vēl piecus romānus rakstījām kopā – “Sveiks, jautrais Rodžer!” (2005) – par 1726.–1727. gada notikumiem Latvijā un grāfu Moricu; “Čaks” (2010, A. Čaka balva, 2011); “Viestura zobens” (2012) – par 1219. gada notikumiem senajā Zemgalē un valdnieku Viesturu; “Trīs zvaigznes” (2013, E. Līva piemiņas balva “Krasta ļaudis”, 2014) – biogrāfisks romāns par K. Zāli; “Debess aiztur elpu” (2016) – par 1919. gada pirmās puses notikumiem Latvijā. 2017. gadā Andrejs pārcēlās uz dzīvi Liepājā un sarakstīja virkni vēsturisku un beletrizētu grāmatu – “Dzintara stars” (2018); “Brīvības stars” (2019); “Mūsu Klaipēdas kursiņš” (2020).

Paliec sveiks, draugs, gan jau tur kopā tiksimies.

Atvadīšanās no Andreja Miglas notiks otrdien, 18.maijā, pulksten 13, Līvas kapsētā. Izsakām līdzjūtību rakstnieka ģimenei, tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.

Latvijas Rakstnieku savienības vārdā Valdis Rūmnieks   

Līdzīgas ziņas