Kultūras nozares pārstāvjus aicina mācīties organizēt pasākumus

Šī gada vasarā un rudenī atkārtoti noritēs Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) veidotais nodarbību un lekciju cikls “Maizi vai grāmatu?”, kas pērn tapis ar mērķi veicināt jauno autoru kompetences projektu vadības, mediju, tiesību un finanšu jomās. Šogad apmācībās tiek aicināti piedalīties visu kultūras nozares atzaru pārstāvji – kā profesionāļi, tā jaunpienācēji, kas vēlas apgūt un praktiski pielietot prasmes pasākumu organizēšanā. 

Pateicoties LR Kultūras ministrijas atbalstam un ārkārtas situācijas laikā piešķirtajam finansējumam, 2020. gada rudenī LRS izveidoja lekciju un praktisko nodarbību pilota ciklu ar nosaukumu „Maizi vai grāmatu?”. 14 lekciju garumā literatūras nozares profesionāļi tika iepazīstināti ar dažādām tēmām – sākot no autortiesībām un projektu vadības līdz komunikācijai sociālajos tīklos un runāšanas mākslai. Tā kā dalībnieku interese ir pārsniegusi organizatoru gaidas, nodarbību un lekciju cikls šogad tiek veidots atkārtoti un paplašinot savu mērķauditoriju.

Jeļena Budanceva, projekta idejas autore: “Jau labu laiku LRS ikdienā manījām, ka literatūras nozares pārstāvjiem trūkst zināšanu jomās, kas papildina radošo procesu un padara to publisku. Pērnā gada rudenī mums izdevās īstenot sen loloto ideju par plašiem menedžmenta kursiem, kurus piedāvāt autoriem. Ņemot vērā pozitīvās kursa dalībnieku atsauksmes un nupat gūto atbalstu no valsts puses, mūsuprāt, ir svarīgi piedāvāt šādus kursus atkārtoti un ne tikai literātiem, bet arī citu kultūras un mākslas nozares pārstāvjiem, ievērojot arī nozaru specifiku.”

Cikla ietvaros kultūras nozares radošie pārstāvji (autori, mākslinieki, aktieri, dejotāji, mūziķi u.c.) gūs zināšanas un prasmes pasākumu organizēšanā un vadībā, sabiedriskajās attiecībās un mārketingā, likumdošanā, finansēs un arī citās jomās. Ciklu veidos gan informatīvas lekcijas, gan praktiskas nodarbības dažādu nozaru ekspertu vadībā, kā arī radošās meistarklases ar fotogrāfu Valteru Poļakovu un aktieri Normundu Bērzu. Mentora vadībā dalībnieki vasaras gaitā izstrādās un rudenī īstenos savu pasākumu. Pasākumus vērtēs un no tiem labākos apbalvos žūrija. 

Cikls noritēs no 29. jūnija līdz pat septembra beigām, dalībniekiem un lektoriem katru otrdienu un ceturtdienu no pl. 18:00 līdz pl. 21:40. Nodarbības ar Ekonomikas un kultūras augstskolas atbalstu noritēs profesionālajā online apmācību vidē “Moodle”. Dalība ciklā ir bez maksas, taču dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieteikšanās elektroniski:  

Nodarbības vadīs:

  • Arno Jundze, Dr.phil., žurnālists, LRS priekšsēdētājs;
  • Jeļena Budanceva, MBA, docente, festivāla “Dzejas dienas” producente;
  • Ieva Andžāne, Mg.art., docente, Rīgas Kino muzeja vadītāja;
  • Jurita Krūma, Mg.proj.mgmt., sociālo mediju eksperte, aģentūras WWWOLF vadītāja;
  • Inese Stankeviča, Mg. iur., docente, praktizējošā juriste;
  • Tatjana Daudiša, Mg.oec, docente, LRS galvenā grāmatvede;
  • Valters Poļakovs, fotomākslinieks, foto kluba “Āgenskalns” valdes loceklis;
  • Normunds Bērzs, aktieris, pasākumu vadītājs un jauno pasākumu vadītāju treneris;
  • un citi


Līdzīgas ziņas