Sākusies pieteikšanās literārajam konkursam “Matris Lingua”!

Visu vecumu autori, kas raksta dzeju, prozu vai lugas savā dzimtajā valodā (krievu, baltkrievu, poļu u. c.) un vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību, tiek aicināti sniegt darbus konkursam Matris Lingua [“Mātes valoda”].

Konkursa finālisti varēs piedalīties meistardarbnīcā ZOOM platformā no 2021. gada 22. oktobra līdz 13. novembrim piektdienu un sestdienu vakaros.

Autoriem būs iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu un noklausīties lekcijas par svarīgiem amata jautājumiem, interaktīvi piedaloties darbnīcā. Dalībnieku labākie teksti tiks publicēti “Rīgas Almanahā” 2022. gadā [#2(17), “Laiks”].

Konkursam iesniedzamie darbi jāsaglabā vienā Word dokumentā un jānosūta uz e-pastu: matrislingua@inbox.lvSūtījumam jāpievieno ziņas par sevi un kontaktinformācija. DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2021. GADA 15. OKTOBRIS

Konkursu un semināru rīko: Latvijas Rakstnieku savienība, Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs

Atbalsta: LR Kultūras ministrija

Koordinatori: Vija Laganovska, Sergejs Moreino

Литературная мастерская Matris Lingua!

Авторы любого возраста, пишущие стихи, прозу или пьесы на родном языке (русском, белорусском, польском и др.) и желающие совершенствовать свое мастерство, приглашаются к участию в конкурсе Matris Lingua [«Материнский язык»].

Финалисты конкурса примут участие в работе мастерской на платформе ZOOM c 22 октября по 13 ноября 2021 года по вечерам в пятницу и субботу.

Работы участников будут оценены опытными писателями, переводчиками и критиками. Авторы смогут в интерактивном режиме прослушать теоретические лекции, посвященные актуальным вопросам литературы. Лучшие работы будут опубликованы в “Рижском альманахе” в 2022 году [#2(17), «Время»].

Работы должны быть сохранены в одном документе Word и высланы на электронный адрес: matrislingua@inbox.lvК тексту необходимо приложить сведения о себе и контактную информацию.СРОК ПОДАЧИ РАБОТ – ДО 15 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Конкурс и семинар проводят: Союз писателей Латвии, Центр поддержки литературного образования и творчества

При содействии Министерства культуры Латвийской Республики

Координаторы: Вия Лагановска, Сергей Морейно

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Lasām kopā ar Eiropu Publicēts: 22. March, 2024