Mūžībā aizgājusi literatūrkritiķe Vija Jugāne

Mūžībā aizgājusi literatūrkritiķe Vija Jugāne

Latvijas Rakstnieku savienībā saņemta sēru vēsts. Mūžībā aizsaukta literatūrkritiķe Vija Jugāne (19.06.1941. – 07.04.2022.)

Vija Jugāne dzimusi Rīgā, beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu. Viņa strādājusi laikrakstā “Padomju Jaunatne” (1967–1974), kur bijusi kultūras nodaļas vadītāja un laikrakstā “Literatūra un Māksla” (1980–1985) – kritikas nodaļa vadītāja. Laikā starp abām avīzēm darbojusies arī Latvijas Radio (1974–1980), kur atbildējusi par literāro raidījumu nodaļas darbu. Vēlāk Vija Jugāne daudz darījusi kā redaktore – vispirms izdevniecībā “Liesma”, bet 90. gados izdevniecībā “Karogs”, laikā kad šis apgāds bija viens no galvenajiem latviešu literatūras atbalstītājiem.  Tā, piemēram, viņa rediģējusi Melānijas Vanagas kultūrvēsturiskās epopejas “Dvēseļu pulcēšana” grāmatas (1993–1999).

Pirmā Vijas Jugānes recenzija ir par Aivara Kalves stāstu krājumu “Loma”. Tā publicēta 1968. gadā, un kopš tā laika viņa daudz darbojās kritikā, rakstot recenzijas par jaunākajiem latviešu prozas darbiem, veidojot arī intervijas ar rakstniekiem. 80. gadu vidū “Literatūras un Mākslas” lappusēs bija lasāma Vijas Jugānes kritiķes dienasgrāmata. Tajā viņa sniedza vērtējošus apskatus par ikmēneša prozas darbiem, arī tulkotajiem. Recenzijas un apskati, kā arī izdevējas piezīmes jeb dienasgrāmata apkopoti krājumā “Apjēgt” (1990).

Atvadīšanās no Vijas Jugānes notiks 12. aprīlī  pulksten 10.00 Krematorija mazajā zālē. Latvijas Rakstnieku savienība izsaka līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.

Līdzīgas ziņas