Hermaņa Marģera Majevska dzejas izlases atvēršana

Piedalās izdevējs Markuss Roduners, atdzejotājs Vlads Brazjūns, dzejnieka atraitne Henrika Kukaine, komponists Imants Zemzaris, kā arī citi dzejnieka draugi un laikabiedri.
15.12. plkst. 18.00
Norises vieta: tikšanās telpa “Tintnīca”, Rakstniecības un mūzikas muzejs
Pulka iela 8

Šā gada 15. decembrī, Rakstniecības un mūzikas muzejā, tikšanās telpā “Tintnīca”, Pulka ielā 8, plkst. 18.00. notiks dzejnieka, atdzejotāja, esejista Hermaņa Marģera Majevska dzejas bilingvālās izlases “Pretstraumes čuksti/ Priešpriešinės srovės kuždesiai” atvēršana. Grāmatu izdevusi Lietuvas izdevniecība “Hieronymus”. Piedalīsies: Izdevējs Markuss Roduners, atdzejotājs Vlads Brazjūns, dzejnieka atraitne Henrika Kukaine, komponists Imants Zemzaris, kā arī citi dzejnieka draugi, laikabiedri un sapratēji.

Hermanis Marģers Majevskis (1951-2001) jau ar savu pirmo krājumu “Atvadīšanās o upes” (1979) pagājušā gadsimta 70. gadu latviešu modernajā dzejā bija ārpusnieks un savādā kārtā nolemts mūžīgam nesavlaicīgumam. Viņa izcilību spožo laikabiedru pulkā ir pamanījuši un novērtējuši tikai atsevišķi dzejas pētnieki un lasītāji. Iespējams, tādēļ ka Marģeram par visu svarīgāk bija notvert valodas dvašu, melodiju, pirms tā sakārtojas noteiktos nozīmju meandros, atpazīstamās poētiskās formulās. Sevis nežēlošana dzejas tīrskanības vārdā prasīja dzīvi un varbūt arī dzīvību – Marģers tā arī nesagaidīja savu trešo grāmatu. “Tumsā dunēdams ledus” iznāca īsi pēc viņa nāves 2001. gada nogalē. Elitārs dzejnieks, kura smalkums prasa tikpat jūtīgu lasītāju un sapratēju. Tilts, kurš vienoja latviešu un lietuviešu dzeju. Likumsakarīgi – jo Marģers arī savu fizisko dzīvi dalīja starp Rīgu un Viļņu. Un, lūk, Lietuvā, 21 gadu pēc dzejnieka aiziešanas, lieliskā Vlada Brazjūna un citu dzejnieku atdzejojumā izdota apjomīga un skaista Marģera izlase ar visu trīs viņa krājumu dzejoļiem. Dzejnieka atraitnes un izdevēja vēlme sarīkot grāmatas atvēršanas svētkus ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā, ir piepildījusies.
Gaidīsim!

Līdzīgas ziņas