Diskusija “Vārdi veido tēlus. Dzejas māksla mazajās valodās”

Dzejas dienu laikā, 7. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiska diskusija angļu valodā: “Vārdi veido tēlus. Dzejas māksla mazajās valodās”, (Words Creating Images: The Art of Poetry in Smaller Languages).

To ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros rīkoja Latvijas Rakstnieku savienība.

Izmantojot to, ka UNESCO Nacionālā komisija 2023. gadu ir izsludinājusi par lībiešu nemateriālās kultūras gadu, savukārt Apvienoto Nāciju organizācija – Starptautisko pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi  (2022 – 2032), Rīgā uz domu apmaiņu tika pulcināti ar pirmiedzīvotāju valodu problēmām saistīti eksperti, kuri šajās valodās raksta dzeju. Dzejnieks, LU Lībiešu institūta direktors Valts Ernštreits pārstāvēja lībiešu kopienu. 14. Saeimas deputāte Anna Rancāne – latgaliešu kopienu. Savukārt  dzejnieki Šosefs O Murhū, Ānja Ī Aulū un Mollija Tamija (Seosamh Ó Murchú, Áine Uí Fhoghlú, Molly Toumey) pārstāvēja gēlu īru (gaeilge) valodu. Īru viesu uzstāšanās bija īpaši gaidīta, jo viņi latviešu publiku iepazīstināja ar to, kā ikdienā pastāv valoda, kas atrodas nepārprotamā angļu valodas ietekmē: kādas ir problēmas, kā dzīvo gēlu īru valodā runājošās kopienas, kā mijiedarbojās valodas un kāpēc ir vērts radīt tekstus dzimtajā valodā, ja blakus pastāv liela valoda ar milzīgu mērķauditoriju.

Dzejnieks Valts Ernštreits iepazīstināja klātesošos ar lībiešu valodas situāciju, tverot to ne vien Latvijas, bet arī mūsu kaimiņvalstu (Igaunija, Somija) kontekstā. Savukārt Anna Rancāne stāstīja par savu pieredzi, rakstot dzeju latviešu un latgaliešu valodā.  Pasākuma ievadvārdus teica Īrijas vēstniece Latvijā Īmera Frīla (Eimear Friel) Un Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze.

Īru ekspertu stāstītais radīja lielu publikas interesi, ko apstiprināja jautājumi diskusijas beigās. Viesi stāstīja par gēlu valodas reālo situāciju, sadarbību starp šajā valodā runājošajām kopienām, ko bieži vien šķir lieli attālumi, dzejas tekstu radīšanu šajā valodā, angļu valodā veikto atdzejojumu problēmām, ko nereti var raksturot kā nespēju precīzi pārcelt citā valodā vārdu jēgu un teiktā nozīmi. Ņemot vērā publikas interesi, tika veikts pasākuma ieraksts un pēc sarunas atšifrēšanas tas tiks ievietots sociālajos tīklos. Izmantojot Latvijas Rakstnieku savienības rīkoto diskusiju, ar Īrijas Vēstniecības atbalstu īru dzejnieki Rīgā uzstājās arī ar savas dzejas lasījumiem un apmeklēja Jūrmalu.  

Attēlā no kreisās: Valts Ernštreits, Mollija Tamija, Ānja Ī Aulū, Šosefs O Murhū un Anna Rancāne

Līdzīgas ziņas

Jaunumi Aicinām atzīmēt autoru dienu! Publicēts: 29. February, 2024
Jaunumi Izsludināta Pārstāvju sapulce Publicēts: 26. February, 2024