Par draudiem tulkotājai

Pēdējās nedēļās sabiedrībā lielu interesi un pretējus viedokļus raisījusi izdevniecības “Pētergailis” izdotā grāmata “Tur lejā” par bērnu audzināšanas jautājumiem.

Diskusijas ir labi. Tas, kas nav pieņemami, ir draudi grāmatas autoriem, tulkotājiem vai izdevējiem. Grāmatas tulkotāja saņēmusi draudus sociālajos tīklos un privātās ziņās. Gan anonīmi, gan neanonīmi lietotāji sola izrēķināties uz ielas, novēl izvarošanu, necenzētā leksikā apmelo pedofiliska satura izplatīšanā.

Tulkotāja par izskanējušajiem draudiem un naida runu jau vērsusies Valsts policijā. Aicinām tiesībsargājošās iestādes pievērst nopietnu uzmanību šiem draudiem, vērsties pret to izplatītājiem, un nepieļaut, ka draudi autoriem, tulkotājiem vai izdevējiem kļūst par normu Latvijā.

Diskusijās dzimst patiesība, tomēr viedokļu dažādība ir jāpauž cieņpilni bez savstarpējiem apvainojumiem, draudiem, goda un cieņas aizskaršanas, citām naidīguma izpausmēm. Ar agresīvām metodēm demokrātisku sabiedrību izveidot nav iespējams. Krimināllikuma 132. panta
pirmajā daļā ir paredzēta kriminālatbildība par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Vēršam sabiedrības uzmanību uz to, ka internetā publicēts arī video, kurā redzama grāmatas dedzināšana. Proti, tā
Krimināllikuma 15. panta trešās daļas izpratnē ir uzskatāma par sagatavošanos noziegumam, radot tīšus labvēlīgus apstākļus, noskaņojot un aicinot sabiedrību nostāties varmākas pusē, paužot apzināti sagrozītu informāciju un nepatiesas ziņas par tulkotāju un grāmatas saturu. Kriminālatbildība iestājas arī tikai par sagatavošanos smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem. Tāpēc aicinām Valsts policiju uzsākt kriminālprocesu un sevišķi rūpīgi pievērsties konkrētās lietas izmeklēšanai, lai nepieļautu turpmāku naida un agresijas izplatīšanos Latvijas sabiedrībā. 

Latvijas Rakstnieku savienības valdes vārdā
LRS priekšsēdētājs
Arno Jundze

Līdzīgas ziņas