Egīls Venters: “Mums ir ko mācīties no tuvākajiem kaimiņiem”

2023. gada Frankfurtes grāmatu izstādes viesu valsts statusā bija Slovēnija. Iepazīšanās ar Slovēnijas paviljonu bija ļoti vērtīga pieredze cerībā uz Latvijas piedalīšanos Frankfurtes grāmatu tirgū viesu valsts statusā nākotnē. Nelielas Eiropas valsts pieredze, veidojot izstādes galveno paviljonu, liek aizdomāties par radošo resursu nepieciešamību, lai šāds projekts varētu tikt realizēts. Slovēnijas gadījumā vilcējspēks bija kreisi noskaņotais filozofs un vairāk nekā septiņdesmit grāmatu autors Slavomirs Žižeks, bez kura līdzdalības Slovēnijas stends zaudētu daļu pievilcības. Kļūstot par viesu valsti tuvākā vai tālākā nākotnē, Latvijas projekta virzītājiem jau tagad jāsāk aizdomāties par spilgtu autoru piesaisti projektā, kā arī ievērojami plašāku un daudzveidīgāku tulkojumu pieejamību.

Latvijas šāgada stenda vizuālā pievilcība ir labs sākums, domājot par latviešu literatūras tulkošanas un izdošanas problēmām, kas parādās grāmatu stendā. Tajā dominē apgādi un grāmatas, kas saistīti ar bērnu literatūru. Ja lielākā interese no ārvalstu izdevēju puses ir tieši par mūsu bērnu grāmatām un komiksiem, būtu nepieciešams valsts atbalsts, lai izceltu tos latviešu romānus, stāstus vai dzejoļu krājumus, kuriem piemīt eksporta potenciāls, bet kuri līdz šim ignorēti. Šāgada izstādē prezentētie Kalnozola un Joņeva romāni pierāda latviešu beletristikas potenciālu, tomēr saglabā atklātu jautājumu par līderu lomu potenciālā Latvijas viesu valsts statusa gadījumā.

Pat īsa vizīte Igaunijas stendā rada kaimiņvalsts pārākuma sajūtu, kas nav radusies vai pārvarama vienā dienā. Stendi ar dažādu žanru literatūru (daudzas jau tulkotas angļu, zviedru, somu, latviešu valodā), informatīvi izdevumi angļu valodā par aktuālo igauņu literatūrā – mums ir ko mācīties no tuvākajiem kaimiņiem. Un Igaunijas stends ir tikai piemērs.

Tomēr visbūtiskākā šāgada novitāte ir plaša latviešu rakstnieku personiskā klātbūtne Frankfurtes grāmatu tirgū. Tas ir nozīmīgs solis latviešu autoru radošā potenciāla atvēršanai, kā arī nākotnes dzejas un prozas darbu radīšanai. Uz demokrātisma principiem balstīta autoru līdzdalība starptautiskajās grāmatu izstādēs un tirgos ir nozīmīgs ieguldījums latviešu literatūras nākotnes vārdā. Šī Latvijas Rakstnieku savienības iniciatīva ir būtiska mūsu literārās sfēras kontekstā un atbalstāma arī turpmāk.

Ieteikumi turpmākajai Latvijas dalībai Frankfurtes grāmatu tirgū:

1. Spilgtu līderu veidošana viesu valsts statusam nākotnē.
2. Vienota stenda izveide, kas sniedz plašu un vispārēju ieskatu mūsu literatūras aktuālajos procesos un sasniegumos.
3. Plaša autoru klātbūtne grāmatu tirgū ar mērķi sekmēt starptautiski atpazīstamu literāru sacerējumu radīšanu nākotnē.

Līdzīgas ziņas