Pauls Bankovskis

Rakstnieks Pauls Bankovskis literatūrā sevi pieteica 20. gadsimta nogalē, 21. gadsimtā kļūstot par vienu no redzamākajiem prozas autoriem, kurš devis redzamu ieguldījumu gan latviešu īsprozas, gan romānu attīstības procesos, pievēršoties arī bērnu literatūrai. Sabiedriski pamanāma ir Paula Bankovska darbība žurnālistikā, strādājot laikrakstā Diena, sadarbojoties ar intelektuālo žurnālu Rīgas Laiks, publicējoties dažādos literāros izdevumus. Pauls Bankovskis kopā ar tulkotāju Maimu un Grīnbergu un rakstnieci Noru Ikstenu savulaik bija viens no ietekmīgā festivāla Prozas lasījumi iniciatoriem.

Rakstnieks un žurnālists Pauls Bankovskis dzimis 1973. gada 10. martā Cēsīs, mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā. 90. gados sācis profesionāli nodarboties ar žurnālistiku, ir izdevniecības Liepnieks un Rītups direktors. Kopš 1993. gada publicē prozu – pirmā grāmata, stāstu krājums Svētā Bokasīna koks (1996).
Ražīgs laiks Paula Bankovska daiļradē ir tūkstošgades mija, kad cits pēc cita tiek izdoti seši Paula Bankovska romāni un stāstu krājums, kas liecina par jauna un talantīga rakstnieka parādīšanos latviešu literatūrā. Pauls Bankovskis divreiz guvis godalgas žurnāla Karogs un uzņēmēja Raimonda Gerkena rīkotajos literārajos konkursos: par romānu Laiku grāmata (1996) un par romānu Misters Latvija (2002). Savukārt bērniem adresētā grāmata Mazgalvīši spēlē mājas 2008. gadā saņēmusi prestižo Jāņa Baltvilka balvu. Pauls Bankovskis darbojas arī kā filmu scenārists. Par scenāriju filmai Klucis – nepareizais latvietis 2009. gadā viņš saņēmis kino balvu Lielais Kristaps. Jaunākais Paula Bankovska romāns 18 (2014) ir izdots vēsturisko romānu sērijā Mēs. Latvija. XX gadsimts. Darbs tulkots angļu valodā un izdots Lielbritānijā apgādā Vagabound Voices, Paula Bankovska romāns Čeka Bumba un rokenrols izdots Somijā un Čehijā, savukārt vāciski izdots Schule. Unterstufe — Kurzgeschichten (2008)

Jāņa Baltvilka balva (Mazgalvīši spēlē mājas, 2008)

Godalga žurnāla Karogs un uzņēmēja Raimonda Gerkena rīkotajā literārajā konkursā: par romānu Misters Latvija (2002)
par romānu Laiku grāmata (1996)

Romāni
Laiku grāmata. R.: Karogs, 1997
Plāns ledus. R.: Jumava, 1999
Padomju Latvijas sieviete. R.: Enigma, 2000
Sekreti. R.: Valters un Rapa, 2002
Čeka, bumba & rokenrols. R.: Valters un Rapa, 2002
Misters Latvija. R.: Karogs, 2002
Eiroremonts. R.: Valters un Rapa, 2005
Drēbes jeb Ādama tērps. R.: Jānis Roze, 2006
Ofšors. R.: Valters un Rapa, 2006
18. R.: Dienas Grāmata, 2014
Stāstu krājumi
Svētā Bokasīna koks. R.: Preses nams, 1996
Labais vienmēr uzvar. R.: Atēna, 2002
Skola, R.: Valters un Rapa, 2006
Zvēru zvaigznājs. R.: Dienas Grāmata, 2012
Es neko neatceros. Par lietu dabu. R.: Dienas Grāmata, 2013
Trakie veči. R.: Dienas Grāmata, 2016

Dokumentālā proza
Viens ar Kantu. Otto Rolava dzīve. R.: Dienas grāmata, 2012

Bērnu literatūra
Mazgalvīši spēlē mājās. R.: Liels un mazs, 2007
Zvēri man! R.: Atvērt šeit!, 2010
Kur pazuda saimnieks? R.: Liels un mazs, 2017.

Grāmatas citās valodās
Kyttiä, paukkuja ja rokkenrollia [somu val.]. Tulk. Linda Prauliņa. Helsinki: Like, 2005
Čeka, bomba, rokenrol [čehu val.]. Tulk. Mihals Škrabals. Praha: Argo, 2008
Schule: Unterstufe — Kurzgeschichten [vācu val.]. Tulk. Matiass Knolls. Stuttgart: merz & solitude, 2008
18 [angļu val.]. Tulk. Ieva Lešinska. Vagabond Voices, 2017

Pauls Bankovskis

Līdzīgas ziņas